BIM Mguclu 2 5 2003-01-17T11:23:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 670 3820 TBMM 31 7 4691 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  33

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Ocak 2003 Cuma

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in;  İzmir İlinde Uzundere Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

            2.- Ağrı Milletvekilleri Cemal Kaya ile Naci Aslan ve 111 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/47) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

            1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Karakaya Baraj Gölünde iptal edilen feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

            2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin,Yalova Termal Kaplıca Tesislerinin yönetimindeki belirsizliklere  ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

3.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’nın  deprem  sonrası bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

4.- Batman Milletvekili M. Nesir Nasıroğlu’nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde boşaltılan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

5.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin Afyon SEKA tesislerinin satış bedeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

6.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon SEKA işletmesinin modernizasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener)  sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

7.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon SEKA işletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısında (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

8.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun, aşı üretimine ve ithaline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat İlinin yatırımların desteklenmesini amaçlayan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

2.- Tokat  Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat’ta Dış Ticaret Standardizasyon Grup Denetim Şubesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet  Bakanından (Kürşat Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

3.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Yeşilırmak ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanından yazılı soru önergesi (7/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Beyşehir’in SSK  Hastanesi ve BAĞ-KUR şubesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

            5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Beyşehir-Cevizli-Akseki yol yapım projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Beyşehir Gölü Milli Parkına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Beyşehir-Antalya karayolu ulaşımının Gembos yolu üzerinden yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan   Bakanından yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

8.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, Ankara’daki anadolu lisesi öğretmenlerinin atamalarına  ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

9.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, havaalanlarına ILS sistemi yerleştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, buğday tohumu ve zirai ilaçlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel’in, havaalanlarındaki ILS sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2003)