BIM Mguclu 2 28 2003-01-15T12:28:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 525 2994 TBMM 24 5 3676 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  31

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ocak 2003 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/33) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

2.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/34) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

3.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük Teklifi (2/35) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

4.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/36) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

5.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/37) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

6.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/38) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

7.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/39) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

8.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi  (2/40) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

9.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/41) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

10.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük Teklifi (2/42) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 15.1.2003) (GÜNDEME)

            2.- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/317) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 15.1.2003) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Nazım Hikmet’in vatandaşlıktan çıkarılması kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Milli Eğitim Vakfına ait bir araca ve bir ders kitabında geçen bir ifadeye  ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

3.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1- İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 22 milletvekilinin, bazı havaalanlarında Aletli İniş Sistemi (ILS) eksikliğinin kazalara yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)