BIM Mguclu 2 349 2003-01-14T12:56:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 734 4188 TBMM 34 8 5143 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  30

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ocak 2003 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, seralarda kullanılan elektriğin tarifesine ve tarımsal sulama kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, İzmir-Konak-Ballıkuyu Semtindeki heyelan kaynaklı sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, esnaf ve sanatkarlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyacını karşılayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, esnaf ve sanatkarlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerinin kullanım şartlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

6.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, memur emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’daki kazı çalışmalarına kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

8.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

10.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

11.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, zeytin alanlarının hayvanlardan korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

12.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, devlet tasarrufundaki zeytin ekolojisine dahil alanlardaki üretim faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

13.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun toplantılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

14.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

15.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Konya-Ereğli’deki İvriz Kaya Kabartmasının ve benzeri tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2002)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Hacı Biner’in, Projeler Koordinasyon Merkezine kiralanan konutlar ile Din Öğretimi Genel Müdürünün idari görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’deki bir alışveriş merkezinin imar planına  ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

3.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesinin bazı faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, sigorta prim borçlarına ve farklı hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

5.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Fethiye Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

6.- Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen’in, AB finansman ve fon uygulamalarının ülkelere etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Ertuğrul Yalçınbayır) yazılı soru önergesi (7/109) Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 milletvekilinin, Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)