BIM Mguclu 2 7 2002-11-27T13:00:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 178 1015 TBMM 8 2 1246 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  3

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Aralık 2002 Pazartesi

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Pamukbank ve TMSF’na devredilen diğer bankalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Pamukbank’ın Yapı Kredi Bankası ile birleşmesine izin verilmemesinin nedenlerine ve Pamukbank’ın TMSF’na devredilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2002)

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Çukurova Grubunun borçlarına, Pamukbank’ın TMSF’na devrine ve Yapı Kredi Bankası ile birleşmesine izin verilmemesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2002)

4.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, BDDK’nın Pamukbank hakkındaki bilgilendirme raporuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2002)