BIM Mguclu 2 86 2003-01-10T13:36:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 102 585 TBMM 4 1 718 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  28

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Ocak 2003 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, muhtarların aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Şanlıurfa TEDAŞ’ta çalışan bir mühendisin öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

 

Süresi  İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergesi

 

1.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16)