BIM Mguclu 2 16 2003-01-09T13:31:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 707 4031 TBMM 33 8 4950 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  27

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Ocak 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekreteryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/348) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/349) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            3.- Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/350) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/351) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

 

Teklif

            1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ekli (1) Sayılı Cetvelinin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı”  Bölümünün (C) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/26) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2003) 

 

Raporlar

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 9.1.2003) (GÜNDEME)

2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 9.1.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in, Çıraklık Eğitimi Merkezlerindeki öğrencilerin sigorta primlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinin Edirne’de ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, GAP kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, Şanlıurfa’da yapımı devam eden uluslararası havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

3.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu’nun bilgi edinme hakkını düzenleyecek yasa çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

4.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Karayolları Genel Müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

5.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, AKP İzmir İl ve Menemen İlçe Başkanı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

6.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Çerkezköy Devlet Hastanesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında vekaleten görev yapan bürokratların atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Sakarya-Karasu Kırklareli-İğneada kıyı bandı çevre düzeni planına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli’nin sınır ticaretine ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

10.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu’nun, hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

11.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Çukurova Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır  Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve  polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17)