BIM Mguclu 2 2 2003-01-03T15:33:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 428 2445 TBMM 20 4 3002 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  24

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Ocak 2003 Pazartesi

 

Tasarı

 

            1.- Vergi Barışı Kanunu Tasarısı (1/342) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Havaalanının Jandarma Genel Komutanlığına devrine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü  soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü  soru önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Karadeniz’e bırakılan zehirli atık dolu varillere ilişkin Çevre Bakanından sözlü  soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

4.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, memurlara yapılan kira yardımının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü  soru önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Sivas-Malatya, Malatya-Gaziantep doğalgaz boru hattı projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, memur maaş artışının SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ne zaman yansıtılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, zorunlu tasarrufların nemalandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Aydın-Denizli karayolu ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı AKP il başkanlarının bürokratlardan rapor ve anket istedikleri iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İhlas Finans Tasfiye Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan işçilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, DÖSİM bünyesindeki geçici işçilere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)