BIM Mguclu 2 57 2003-01-03T15:33:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 561 3198 TBMM 26 6 3927 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  23

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Ocak 2003 Cuma

 

Tasarılar

 

 

            1.- Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/334) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/335) (Dışişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/336) (Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/337) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil  Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/338) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

6.- Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/339) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

7.- Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı (1/340) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

8.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/341) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10. Maddesinin 1. ve 3. Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/24) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, zorunlu tasarruf birikimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü  soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

2.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerinde uygulanan öncelik kriterlerine ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

3.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Ziraat Bankası Diyarbakır-Ergani Şubesinin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)

2.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, Çorum’da üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2003)