BIM Mguclu 2 63 2003-01-02T09:52:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 342 1952 TBMM 16 3 2397 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  22

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Ocak 2003 Perşembe

 

 

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 19.12.2002 tarihli ve 4775 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/333) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

           

 

Teklif

 

            1.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/23) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/137) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2002)

            2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/138) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2002)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan’ın, bir araştırma önergesinde imzası bulunan bir Bakana ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesi (6/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, milletvekili lojmanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü  soru önergesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

3.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Enerji Piyasası Üst Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin mali haklarına ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2002)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)