BIM Mguclu 2 23 2002-12-26T13:07:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 200 1145 TBMM 9 2 1406 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  20

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Aralık 2002 Cuma

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkgözü sınır kapısından yapılan motorin ticaretinin kaldırılmasına, Çıldır-Aktaş sınır kapısı çalışmalarına ve Ardahan’da doğalgaz rafinerisi ve çevrim santrali kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Diyarbakır’ın elektrik enerjisi sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü  soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-Kur ve İşçi emeklileri maaşlarına iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü  soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, şehirlerarası yolcu otobüsü şoför ve muavinlerinin sosyal güvenlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü  soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.-Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri’nin, Şanlıurfa’da  TEDAŞ’ın personel ihtiyacı ile, ilin elektrik enerjisi sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/69) (Başkanlığa geliş tarihi:26.12.2002)