BIM Mguclu 2 22 2002-11-27T12:55:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 102 583 TBMM 4 1 715 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  2

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Kasım 2002 Çarşamba

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma açılmış, iddianame hazırlanmış veya dava açılmış 22 nci Dönem milletvekili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2002)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğrudan Çiftçiyi Destekleme Projesi ödemelerinden yapılan kesintiler ile Projenin Ardahan’da ne zaman uygulanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2002)