BIM Mguclu 2 4 2002-12-20T14:10:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 132 755 TBMM 6 1 927 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  17

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Aralık 2002 Salı

 

 

 

Rapor

 

            1.- 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 13.12.2002 Tarihli ve 4774 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 5) (Dağıtma tarihi: 24.12.2002) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, OHAL sırasında başka illere atanan bazı işçi ve memurların geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)