BIM lale 2 27 2003-08-01T12:04:00Z 2003-10-07T09:17:00Z 2003-10-07T09:17:00Z 4 1782 10162 TBMM 84 20 12479 9.3821 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  164

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Temmuz 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/655) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

            2.- 2002 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/656) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

            3.- 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/657) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

 

Tezkereler

           

            1.- Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/334) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

            2.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/335) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

 

 

Raporlar

 

1.- Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/435)  (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) (GÜNDEME)

2.- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) (GÜNDEME)

3.- Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) (GÜNDEME)

4.- Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) (GÜNDEME)

           

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Ilısu Barajı Projesinde Hasankeyf’in durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Irak’a insani yardım amaçlı gönderilen mercimeğin bozuk çıktığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

4.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, taşınmaz tarihi eserlerin çevresinde koruma alanları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

6.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, İzmir’in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

8.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

9.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

10.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

11.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

12.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

13.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

14.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

15.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne-Süloğlu Lisesinin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’nin Süloğlu İlçesine kaymakam atanıp atanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla’nın, “2 B” olarak bilinen alanlarda CHP milletvekillerinin evi olduğu şeklindeki açıklamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya-Kaş-Saklıkent turizm bölgesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, yargı mercilerine başvuru yollarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

6.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, TÜPRAŞ ve PETKİM’in mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Gaziantep gezisiyle ilgili basında çıkan bazı haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Kaş-Ova Beldesi sağlık ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Alanya-Taşkent karayolundaki asfalt çalışmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Sakarya gezisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Iğdır’lıların Nahcıvan’a geçişlerinde pasaport yerine başka belgenin geçerli olup olmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Iğdır’lıların Nahcıvan’a geçişlerinde yurt dışına çıkış harcının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2003)

13.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’daki bazı hastane çalışanlarının zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

14.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek’in, İstanbul’daki bazı hastane çalışanlarının zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yabancı danışmanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yabancı danışmanlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

17.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, İzmir’in bazı köylerindeki kekik toplama yasağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

18.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

19.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, 4924 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

20.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, çeltikte prim uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

21.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, eczanelerin BAĞ-KUR ve SSK’dan ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, eczanelerin kamu kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

23.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, mısır üretimi ve ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

24.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Bergama’daki Allionoi Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, su ürünleri sektörüne ucuz mazot desteği sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

26.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, gençliğin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

27.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, organik tarıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, TMSF’ye devredilen bankalara ve kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

29.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Marmara Ereğlisi’ndeki mezbaha ve çöplüğün insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İşsizlik Fonunda biriken kaynak miktarına ve işçi emeklilerinin ücretlerinde bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

2.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)