BIM Normal deneme 2 29 2003-07-30T13:17:00Z 2003-07-31T07:24:00Z 2003-07-31T07:24:00Z 1 150 857 TBMM 7 1 1052 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  163

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Temmuz 2003 Çarşamba

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in; 1111 Sayılı Askerlik Yasasının Beşinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Sonuna Yeni Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/179) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

            2.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile 6 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. Maddesi B Fıkrası A Şıkkına “Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları” Sözcüğünün Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/180) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)

 

     Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)