BIM Normal deneme 2 12 2003-07-30T06:53:00Z 2003-07-31T05:55:00Z 2003-07-31T05:55:00Z 2 763 4353 TBMM 36 8 5345 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  162

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Temmuz 2003 Salı

 

Tasarı

 

            1.- İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/654) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2003)

 

Rapor

 

            1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Resul Tosun ve 47 Milletvekilinin; Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın; Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/648, 1/326, 2/58, 2/81, 2/131, 2/132)  (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 29.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/651) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 29.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 29.7.2003) (GÜNDEME)

  

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

2.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Manisa’nın Salihli İlçesinde yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

3.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon’daki bir kavşak inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Karayolları 5 inci Bölge Müdürlüğündeki atama ve yer değiştirmelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

2.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’nın Finike İlçesinde bazı okulların elektriklerinin borçlarından dolayı kesildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, kamuda çalışan mühendis ve mimarların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya Belediyesi ile Hazine arasındaki bir tapu davasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

5.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Kars bağlantılı bazı demiryolu projelerine ve Iğdır Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

6.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Kızılay’a kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

7.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara-Mamak’ta kaçak yapıldığı iddia edilen dükkanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, İzmir’de inşaatı tamamlanan onkoloji hastanesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

9.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’taki sabit telekomünikasyon cihazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Ağaçlandırma ve Erozyonu Önleme Genel Müdürlüğünün Sinop’taki teşkilatının hangi düzeyde olacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

11.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

12.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılmış alanlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

13.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılmış alanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2003)

 

 

     Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)