BIM Normal deneme 2 30 2003-07-28T14:53:00Z 2003-07-29T07:01:00Z 2003-07-29T07:01:00Z 2 564 3219 TBMM 26 6 3953 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  161

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Temmuz 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

            1.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/653) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

 

Teklifler

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununa Geçici İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/177) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

            2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ile 11 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/178) (İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve  Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

 

Raporlar

            1.- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sayısı: 248) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            2.-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/642) (S. Sayısı: 249) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            7.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/650) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            8.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

            9.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) (GÜNDEME)

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, akaryakıt dağıtım payına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, kirli benzin satışının engellenmesi ve benzin istasyonlarının denetlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İmar Bankasının TMSF’ye devredilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)