BIM Normal deneme 2 11 2003-07-24T11:39:00Z 2003-07-29T07:01:00Z 2003-07-29T07:01:00Z 2 489 2789 TBMM 23 5 3425 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  160

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Temmuz 2003 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/652) (Sağlık, Aile, Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200’e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 25.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/640) (S. Sayısı: 235’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 25.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

2.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Adana Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

3.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

4.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

5.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon-Bolvadin-Çarşı Camiinin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Elektrikte Bölgesel Fiyatlandırma Sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

5.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, eczanelerin SSK ve BAĞ-KUR’dan ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

6.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, 631 sayılı KHK ile öngörülen görev tazminatının uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2003)

7.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2003)