BIM Mguclu 2 84 2002-12-20T14:10:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 1 154 878 TBMM 7 1 1078 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  16

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Aralık 2002 Pazartesi

 

 

 

Tasarı

 

1.- Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/321) ((Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Elmadağ-Hasanoğlan Beldesinde yapımı süren Milli Eğitim Akademisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2002)

2.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Elmadağ-Hasanoğlan Beldesinde yapımı süren Ders Aletleri Fabrikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2002)