BIM Normal deneme 2 91 2003-07-21T11:11:00Z 2003-07-23T07:35:00Z 2003-07-23T07:35:00Z 4 1585 9038 TBMM 75 18 11099 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  157

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Temmuz 2003 Salı

 

           

           

 

Rapor

 

            1.- Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli 11 Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/636, 2/157) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 22.7.2003) (GÜNDEME)

            2.-Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/296) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 22.7.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

2.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

3.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

4.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan çevre konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener)  sözlü soru önergesi (6/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kültür politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sosyal güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan turizmde tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, üst kurullarla ilgili soruşturma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

2.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, bazı milletvekillerine Başbakanlıkta oda verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

3.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, bir hemşirenin TBMM Baştabipliğine atanıp atanmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

4.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Nahcivan’dan yapılan mazot ticaretiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

5.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, muhtarların özlük haklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

7.- Antalya Millletvekili Osman Kaptan’ın, turizmdeki fiyatlandırmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

8.- Antalya Millletvekili Osman Kaptan’ın seraların yenilenmesi ve üreticilere teşvik verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

9.- Antalya Millletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’ya demiryolu ulaşımı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Kafkasya Bölgesiyle işbirliğine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Avrasya eksenli dış politikanın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Balkan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan aktif diplomasiye yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, 4123 sayılı Kanun kapsamında Bingöl ve çevresinde çalışan memurlara ek ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, “Vergi Barışı” uygulamasının sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ege Bölgesindeki doğrudan gelir desteği ve destekleme primleri ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

19.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, BAĞ-KUR ile eczaneler arasındaki ilaç sözleşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Milli Piyango İdaresinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

 

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin, zorunlu tasarruf anaparalarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/725)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz abonelerinden aldığı sayaç bedeline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/736)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Moldova Başbakanı onuruna verilen yemeğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/737)