BIM deneme 2 25 2003-07-21T11:11:00Z 2003-07-22T06:48:00Z 2003-07-22T06:48:00Z 2 564 3220 TBMM 26 6 3954 9.3821 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  156

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Temmuz 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/650) (Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/170) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe ve  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun;  Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/171) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

            3.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ile 3 Milletvekilinin; Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/172) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

            4.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/173) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

            5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/174) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

            6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/175) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2003)

            7.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 55 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/176) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

           

           

 

Rapor

 

            1.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/618) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            6.-  Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            7.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) (S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)

            8.- Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı İle İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/640) (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME)