BIM deneme 2 86 2003-07-18T13:41:00Z 2003-07-22T06:48:00Z 2003-07-22T06:48:00Z 2 658 3751 TBMM 31 7 4606 9.3821 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  155

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Temmuz 2003 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/169) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003)

 

Rapor

 

            1.- Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 18.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan imalat sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Ordu İli Ünye Belediyesinin Akçay Deresine atık bıraktığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, taşımalı eğitim kapsamındaki köy okullarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, LPG istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, gemi sökümü işlemleri ile çevre ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, futbol kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

6.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, ülkemizdeki tehlikeli atık hareketine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Atatürk silueti oluşan bölgeyi korumadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan soruşturma ve incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, toplam kalite çalışmalarına yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

10.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, oğlunun ve kendisinin bazı ticari faaliyetlerde bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)

11.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Mersin’in Erdemli İlçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün kiralanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003)