BIM Normal deneme 2 65 2003-07-17T07:47:00Z 2003-07-18T08:31:00Z 2003-07-18T08:31:00Z 2 359 2050 TBMM 17 4 2517 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  154

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Temmuz 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/644) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

2.- Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/645) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

3.- Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/646) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

4.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/647) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2003)

5.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/648) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)

6.- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/649) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun’daki mobil santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihalelere ve bankalardan aldığı kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı Hazine garantili dış kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’tan doğalgaz alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ödeneklerini dengeli dağıtmadıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003)