BIM Normal deneme 2 38 2003-07-14T14:12:00Z 2003-07-15T06:59:00Z 2003-07-15T06:59:00Z 2 462 2635 TBMM 21 5 3235 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  151

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Temmuz 2003 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/298) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            7.- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

            8.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, hastanelerde ziyaretçilerden ücret alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

2.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, bir Türk futbolcusunun taltifine ve ülkemizin tanıtımında değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesinin kurulduğu orman arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4916 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, esnafın kredi faizi borcunun silinip silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/696)