BIM Normal deneme 2 19 2003-07-11T13:55:00Z 2003-07-14T08:54:00Z 2003-07-14T08:54:00Z 1 379 2161 TBMM 18 4 2653 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  150

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Temmuz 2003 Cuma

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, ABD’nin Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütüne destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, LPG ikmal tesislerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, çeltik ithalatının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

3.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, uzman erbaşların malulen emekliliklerinde rapor sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, İstanbul Müzik Festivalinde bir esere sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, ülkemize girişte doldurulması istenen Sağlık Deklarasyon Kartına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, 1992 yılındaki Sivas olayları anısına müze ve etkinlik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İstanbul-Beykoz-Çavuşbaşı Beldesindeki arazisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

8.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Vergi Barışı Kanunu kapsamında tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen vergi, gecikme faizi ve diğer gelirlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)

9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İmar Bankasındaki “off-shore” hesaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003)