BIM Mguclu 2 29 2002-12-20T12:25:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2 521 2973 TBMM 24 5 3651 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No: 15

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Aralık 2002 Cuma

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 13.12.2002 tarih ve 4774 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/318) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

 

Tasarılar

 

            1.- Üretimini Likit Petrol Gazı İle Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/319) (Sanayii, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

            2.- 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/320) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2002)

 

Teklifler

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/13) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

            2.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/14) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

Tezkere

            1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/132) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, hayvancılıktaki damızlık düve sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in, depremzede esnafın mağduriyetleri ile Gölcük Kavaklı mahallesinin afete maruz bölge ilan edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in, belediyelere ödenen afet paylarının kesilmesine ve depremzedelerden kalıcı konut maliyetinin tahsil edilmek istenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in, Kocaeli’ndeki kiracı konumundaki depremzedelerin konut sahibi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, Şanlıurfa Siverek İlçesinin elektrik ile ilgili sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

2.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Bakanlığın boş bulunan yönetim kademelerine yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

3.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Emekli Sandığına bağlı emeklilerin maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

4.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Konya-Ankara hızlı tren projesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)