BIM Normal deneme 2 6 2003-07-10T11:00:00Z 2003-07-14T14:37:00Z 2003-07-14T14:37:00Z 2 382 2179 TBMM 18 4 2675 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  149

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Temmuz 2003 Perşembe

 

Tezkere

 

            1.- Mersin Milletvekili Ali Er’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/328) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003)

 

Rapor

 

   1.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve 30 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/165) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 10.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın’ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Taekwondo Federasyonu Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yükseköğretim mezunu polis amirlerinin terfi esaslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2003)

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

 

1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 77 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Plansız ve Programsız Projelerle Kaynak İsrafına Yol Açmasına Göz Yumduğu ve Gerekli Önlemleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003) (Dağıtma Tarihi: 10.7.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2003)