BIM Normal deneme 2 20 2003-07-08T12:04:00Z 2003-07-14T13:08:00Z 2003-07-14T13:08:00Z 1 290 1655 TBMM 13 3 2032 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  148

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

09 Temmuz 2003 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

2.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, iş akitleri feshedilen DİV-HAN Demir Madeni çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Yamula Barajı Projesi kapsamında su altında kalacak karayollarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar yazılı soru önergesi (7/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

2.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, haberleşme ücretlerinin pahalı olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da yapılan kapalı yüzme havuzunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’nın Armutlu İlçesinin devlet hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

5.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

6.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Emniyet Müdürlüklerinde ve Jandarma Komutanlıklarında çalışan koruma ve güvenlik görevlisi personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

7.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, kamuda çalışan mühendis ve doktorların ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)