BIM Normal deneme 2 59 2003-07-08T15:10:00Z 2003-07-10T07:35:00Z 2003-07-10T07:35:00Z 3 837 4772 TBMM 39 9 5860 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  147

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

08 Temmuz 2003 Salı

 

 

Tasarılar

 

            1.- Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/639) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Eneji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2003)

            2.- Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı (1/640) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakcı ve 22 Milletvekilinin;  4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/162) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2003)

            2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/163) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2003)

            3.- Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir, Mehmet Yaşar Öztürk ve 84  Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/164) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2003)

            4.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve 30  Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamüllerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/165) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

            5.- Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Ürün’ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/166) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

            6.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/167) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

2.-Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’daki sarıçam ağaçlarında görülen hastalığa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, ABD askerlerinin Kuzey Irak’ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 Milletvekilinin, orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen 61 yaş üzerindeki kamu görevlilerinin emekliye sevk edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/629)

2.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon-Bolvadin’deki Çarşı Camiinin ne zaman ibadete açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/635)

3 Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara’da Bir Mayıs mitingine katılan bazı öğrencilerin sorgulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/646)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, EGO Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/653)

5.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin ulusal bilinç oluşmasındaki etkisi konusundaki beyanına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/665)

6.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Pamukkale Üniversitesindeki hastane ihalesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/666)

7.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü için verilen doçent kadrosu ilanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/667)

8.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in, Sarıkamış’taki turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/671)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Kaleiçi bölgesine yönelik projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/676)

10.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ’da turizmi geliştirmeye dönük bazı çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/694)

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet Teşkilatındaki bazı terfilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/695)