BIM BIM 2 4 2003-07-07T14:04:00Z 2003-07-08T11:32:00Z 2003-07-08T11:32:00Z 2 684 3901 TBMM 32 7 4790 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  146

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

07 Temmuz 2003 Pazartesi

 

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) (S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Halkbank’ın özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde’de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, SSK emeklilerinin doğum masraflarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da hayvancılığı teşvik çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, eczanelerin alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

4.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın İli Zeytin Dağlarındaki bir yangına yapılan müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

5.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Eğiteme Katkı Payı olarak toplanan kaynağın miktarına ve kullanım şekline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bankaların dış borç miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

7.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, bir bakanın yakınının ticari faaliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, bazı kurulların başkan ve üyelerinin maaş ve ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/548)

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Oltu Çayı üzerinde kurulması planlanan barajlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/550)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, hayali ihracatla ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/571)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Anıtkabir’deki resmi törenlere bazı basın mensuplarının ve kişilerin alınmadığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/576)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, hayali ihracatla ilgili bazı operasyonlara  ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/584)

6.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Musul ve Kerkük’teki Türkmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/595)

7.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi sınırları içindeki bir caddenin yapımının gecikmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/601)

8.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/604)

9.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlü kişilerden sağlık raporlarında istenen bağışlara ve “özürlü telefon hattı”nın açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/615)