BIM BIM 2 4 2003-07-03T14:36:00Z 2003-07-07T06:52:00Z 2003-07-07T06:52:00Z 1 364 2078 TBMM 17 4 2551 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  145

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

04 Temmuz 2003 Cuma

 

 

Raporlar

 

            1.- Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 4.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 4.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

6.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Çanakkale’de bir ilköğretim okulunda yapılan kına gecesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

2.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması kapsamında ülkemizin sunduğu düzenleme listelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, muhtarlık binalarına ve muhtarların ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003)