BIM BIM 2 3 2003-06-30T12:05:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 2 717 4088 TBMM 34 8 5020 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  142

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

01 Temmuz  2003 Salı

 

 

Rapor

            1.- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 1.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

5.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Manavgat’ta görevli trafik ekiplerinin benzin ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

6.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

7.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, İzmir-Foça’daki kazı çalışmalarının durdurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

10.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris’teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, katma bütçeden üniversite araştırma fonlarına ayrılan kaynak miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, yükseköğrenim harçlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, eski milletvekili Sedat Bucak’ın, istihbarat ve güvenlik birimleriyle çalıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, doktorların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

6.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya çevre yolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, köy yollarının yapımı için mazot ücreti istendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

8.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın’da çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

9.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ön ödemeli elektronik doğalgaz sayaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

10.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde mahalli idarelerden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan personel geçişlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Boğazköy Barajı Projesinin ek ödenek ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)