BIM BIM 2 11 2003-06-30T12:05:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 1 72 414 TBMM 3 1 508 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  141

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Haziran 2003 Pazartesi

 

 

Rapor

            1.- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/602) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 30.6.2003) (GÜNDEME)