BIM BIM 2 49 2003-06-25T13:00:00Z 2003-06-26T05:43:00Z 2003-06-26T05:43:00Z 3 926 5279 TBMM 43 10 6482 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  138

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Haziran 2003 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            2.- M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa’da Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (S. Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

            10.- Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili İsmet Atalay’ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ormanların korunması ile kuraklık ve erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

4.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, Yozgat’ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ankara’da bir köprülü kavşak inşaatında meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, İstanbul’daki bir ilköğretim okulunda yapıldığı iddia edilen defileye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, İstanbul’daki bir ilköğretim okulunda yapıldığı iddia edilen defileye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, elektrik kesintilerinin ilanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bakanlıklarda görevli yabancı uyruklu danışmanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana-Damlapınar Köyünün su sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Pozantı Belediyesinin Çakıt Suyuna çöp döktüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Halkbank Konya Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

9.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, Yozgat Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Karasu Barajı ve çevre yolu projelerine ödenek çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

11.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Malatya İlindeki projelere ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)