BIM BIM 2 46 2003-06-24T12:57:00Z 2003-06-25T05:52:00Z 2003-06-25T05:52:00Z 2 577 3294 TBMM 27 6 4045 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  137

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Haziran 2003 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

3.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, internet kullanımını desteklemek amacıyla yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, İstanbul-Halkalı Gümrüğündeki iş yoğunluğunun giderilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ-Çorlu yolunda onarım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının birleştirilmesi sonrasındaki personel istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

6.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, pirinç ithalatının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bankacılık sektöründeki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gazetede çıkan Sanayi ve Ticaret Bakanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

9.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla İlindeki çeşitli arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, akaryakıt dağıtım payına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bazı köylerin Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

12.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Ziraat ve Halk bankalarının yöneticilerinin maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)