BIM deneme 2 27 2003-06-24T06:48:00Z 2003-06-24T06:54:00Z 2003-06-24T06:54:00Z 2 894 5100 TBMM 42 10 6263 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  136

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Haziran 2003 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu  Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişikli Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/624) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/625) (Anayasa ve  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

3.- Bazı Kanunlarda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı                        (1/626) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

 

Teklif

1.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Seçim Harcamalarında Şeffaflığın Sağlanması Amacıyla 26.4.1961 Tarih, 298 Sayılı Kanuna Bazı Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/150) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

 

 

Raporlar

 

1.- Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) (GÜNDEME)

2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) (GÜNDEME)

3.- 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı: 184 ) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) (GÜNDEME) 

                       

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

3.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

4.- İzmir Milletvekili İsmail Katmerci’nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, LPG’li araçların taşıt vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, Sağlık Eğitim Enstitüleri yöneticilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK yönetimine geçen bir bankayla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

3.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı jeotermal sondaj çalışmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

4.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum’daki şekerpancarı üretimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir bankanın diğer bir banka ve bir şirketler grubuyla kredi ilişkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

6.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, trafik denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

7.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Samsun İlinin kültürel ve turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Turusgaz ile BOTAŞ arasındaki Doğalgaz Alım Anlaşmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

9.- İzmir Milletvekili Serpil Yıldız’ın, futboldaki şike ve teşvik primi iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

10.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Nusaybin ve Şenyurt sınır kapılarındaki geçişlerle ilgili çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

11.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin ve ilçelerindeki halıcılık atölyelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

12.- Sivas Milletvekili Ömer Kulaksız’ın, Türkiye Süper Liginin 20 takıma çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

13.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, yargılanan Kızılay yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

14.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

15.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Samsun Gemi İnşa Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

16.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Samsun’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)