BIM dino 3 228 2003-06-20T11:25:00Z 2003-06-23T08:49:00Z 2003-06-23T10:51:00Z 2 882 5031 TBMM 41 10 6178 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  135

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Haziran 2003 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Karabük-Yenice İlçesindeki öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bir heykelin Burdur’da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

5.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın, Tunceli’deki kişi başına gayri safi milli hasıla miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

6.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, “Yoksul Çocuk Yardımı Projesine” ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

2.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, belli bir marka yolcu otobüslerinde teknik kusurlar olduğu iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova-Çiftlikköyü’ndeki Eti Holding sosyal tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Vakıflar Bankası müfettiş yardımcılığı sözlü sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

5.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, BAĞ-KUR çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir eski milletvekilinin bir televizyon programındaki bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

7.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin, TÜGSAŞ ve İGSAŞ’ın özelleştirilme kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ-Çorlu Adliyesinin fiziki ve personel yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, bir işkence iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

10.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Hasankeyf ve Munzur Vadisini etkileyecek barajların yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

11.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

12.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verdiği lisanslara ve personelinin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

13.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, enerji sözleşmelerine ve atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

14.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Hükümetin nükleer santral yapımına yaklaşımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Karabük’ün Yenice İlçesinde yapılan afet konutlarının teslim şartına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin uzman doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

17.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Karabük-Yenice-Kırıklar Mahallesindeki okul arsasına talep edilen bedele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

18.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul Galleria Alışveriş Merkezi Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

19.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, ticari taksilere model ve standart belirlenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Akşehir Gölü kıyısındaki taşınmazlarla ilgili soruna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli’nin bazı köylerindeki içme suyu şebekesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

22.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, bir Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)

23.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, iki bakan hakkında basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2003)