BIM Normal deneme 2 82 2003-06-19T06:31:00Z 2003-06-19T18:27:00Z 2003-06-19T18:27:00Z 2 670 3822 TBMM 31 7 4693 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  134

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Haziran 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm Ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/612) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

2.- Elektronik İmza Kanunu Tasarısı (1/613) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Sanayi Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

3.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanya’nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

4.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/615) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

5.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/616) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

6.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/617) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

7.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/618) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

8.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/619) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

9.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin  Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/620) (Milli Savunma  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

10.- Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/621) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2003)

11.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/622) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

12.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/623) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklifler

 

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi (2/147) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın; 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/148) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; (2/149) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

 

Rapor

 

1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihi: 19.6.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir emniyet personelinin terfii ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, medya sahiplerinin ilgili kuruluşlarca denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, hızlı tren projesi kapsamına Antalya hattının alınmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003)