BIM Normal deneme 2 49 2003-06-17T12:02:00Z 2003-06-20T06:19:00Z 2003-06-20T06:19:00Z 5 2248 12819 TBMM 106 25 15742 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  133

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Haziran 2003 Salı

 

 

Tasarı

 

            1.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/611) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

 

Raporlar

 

1.- Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

2.- Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/498) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

3.- Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/501) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

4.- Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/506) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

5.- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/508) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

6.- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

7.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)

8.- Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/599) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) (GÜNDEME)           

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

2.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru kitapçığındaki bir soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

6.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Diyarbakır’da görevli bazı öğretmenler hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

8.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Başbakan’ın bir konuşmasındaki protestocunun sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

9.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

10.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara geçiş yapan personele ve RTÜK’e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

11.-İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

13.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi binasının Ege Üniversitesine devredileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

14.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Eşref  Erdem’in, Ankara’nın Polatlı İlçesinin bazı köylerinde haşhaş ekimine izin verilmemesinin nedenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’daki Eti Elektro Metalurji A.Ş. lokalinde yemek sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

3.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Başbakanın İstanbul-Üsküdar’daki evinin imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

4.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İstanbul-Üsküdar’daki evinin imar durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

5.- Ankara Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir TEDAŞ görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili davanın duruşmasına kurum adına kimlerin katıldığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Kuzey Irak’taki Türkmenlerin desteklenmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana-Pozantı-Gülek Kalesindeki Köşkün tapu kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, dövizdeki kur sistemine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Bingöl depreminde yıkılan okulun kontrol mühendislerine uygulanacak müeyyidelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba’daki bazı besicilerin alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

12.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Çevre Koruma Vakfı işçilerinden bazılarının işten çıkarılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

13.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenme zamanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

14.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul-Yalova deniz seferlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, kadınlara yönelik tecavüz suçunun önlenmesi amacıyla planlanan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

16.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu’nun, stenografların çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, Bingöl’de deprem nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

18.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, Bingöl depremzedelerine yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

19.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Altınkaya Barajı suları altında kalan bir köprüye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

20.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, tütün fazlasına ve alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımında belediyeler ve jandarma arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Aksaray-Sultanhanı’ndaki doğalgaz stoklama depolarının yapımında fay hattının dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Ovası Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

24.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, sit alanlarına ve buralardaki yapılaşma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, belde belediyelerinin borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

26.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, Çorum Devlet Hastanesi çalışanlarına döner sermaye ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

27.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Resim ve Heykel Müzesinin kongre merkezine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

28.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, su ürünleri üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

29.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, balıkçı barınaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

30.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, Devlet Senfoni Orkestralarının ödenek sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

31.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, kadınlara yönelik tecavüz suçunun önlenmesi amacıyla planlanan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

32.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, gazi ve malul aylıklarına ve sağlık giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

33.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yüksek öğrenim öğrencilerine verilen burslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

34.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Halk Bankası ile Ziraat Bankasının birleştirileceği haberlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

35.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, İller Bankası Muğla ve Denizli Başmühendisliklerinin kapatılması kararına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

36.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, Urla ve Seferihisar’daki deprem sonrası çalışmalara ve yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

37.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Telekomünikasyon Kurumunun bölge müdürlüklerinin sayısının artırılması kararına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

38.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, DÖSİM işyerlerindeki atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

39.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, hayvan barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

40.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Cezayir depreminde zarar gören internet iletişimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

41.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale Meyvecilik Üretme İstasyonunun özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

42.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kaldırım ve asfalt çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

43.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İzmir Torbalı Anadolu Lisesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

44.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, özel, Özel Eğitim Kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

2.- Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Eryaman’da aksadığı iddia edilen belediye hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/486)