BIM Normal deneme 2 49 2003-06-13T07:53:00Z 2003-06-20T06:17:00Z 2003-06-20T06:17:00Z 2 426 2431 TBMM 20 4 2985 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  132

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Haziran 2003 Pazartesi

 

 

 

Raporlar

 

 

1.- Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/427) (S. Sayısı: 162) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

2.- Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/496) (S. Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

3.- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/499) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

4.- Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/500) (S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

5.- İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/502) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

6.- Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/503) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

7.- Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 16.6.62003) (GÜNDEME)

 

8.- Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/509) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 16.6.62003) (GÜNDEME)

9.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 15 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu ile T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)

10.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/605) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) (GÜNDEME)