BIM Normal deneme 2 18 2003-06-13T07:53:00Z 2003-06-16T07:44:00Z 2003-06-16T07:44:00Z 1 133 761 TBMM 6 1 934 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  131

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13.06.2003 Cuma

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı deniz motorlarının taşıt vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/494)

2.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, özel elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik borcu olanlara yaptığı uygulamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/502)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/510)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, sağlık personeline ve bazı sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2003)