BIM Normal deneme 2 31 2003-06-11T13:42:00Z 2003-06-13T06:53:00Z 2003-06-13T06:53:00Z 2 581 3314 TBMM 27 6 4069 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  130

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Haziran 2003 Perşembe

 

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/609) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

2.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/610) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2003)

 

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Telgraf ve Telefon Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/145) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/146) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

 

Tezkereler

1.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/305) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

2.- Mardin  Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/306) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

3.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/307) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

4.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/308) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

5.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/309) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

6.- Kars  Milletvekili Selami Yiğit’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/310) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

7.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/311) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

8.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/312) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

9.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/313) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale Defterdarlığına ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin yetkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)