BIM Mguclu 2 144 2002-12-18T13:20:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 1 287 1639 TBMM 13 3 2012 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  13

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Aralık 2002 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın, fındıktaki fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)

3.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, aile hekimliği uygulaması ile sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, elektrik abonelerinden, güç bedeli olarak alınan ücrete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, özelleştirme kapsamındaki Kastamonu Taşköprü Sigara Kağıdı Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, doğrudan gelir desteği için Dünya Bankasından gerekli kaynağın gelip gelmediğine ve ödemenin Uşak’ta ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Mamak Çöplüğüne ve Yenikent Çadırtepe Çöplüğü Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2002)