BIM Normal deneme 2 5 2003-06-11T13:42:00Z 2003-06-13T06:53:00Z 2003-06-13T06:53:00Z 1 352 2009 TBMM 16 4 2467 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  129

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Haziran 2003 Çarşamba

 

 

Rapor

 

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S.Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı doğalgaz sayaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz abonelerinden aldığı sayaç bedeline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Moldova Başbakanı onuruna verilen yemeğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımının Avrupa turnuvasına katılabilmesi için yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, belediyelerin kurumlara olan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003)