BIM deneme 2 3 2003-06-06T14:11:00Z 2003-06-10T11:21:00Z 2003-06-10T11:21:00Z 1 305 1744 TBMM 14 3 2141 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  127

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Haziran 2003 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

 

1.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı:152)  (Dağıtma tarihi: 9.6.2003)  (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma Tarihi: 9.6.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

2.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

3.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

2.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya Defterdarlığınca avukat, doktor ve diş hekimlerinin matrah artırımına zorlandığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba havzasındaki sulama yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık binasında asbest maddesinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)