BIM Normal deneme 2 12 2003-06-06T14:11:00Z 2003-06-09T06:06:00Z 2003-06-09T06:06:00Z 4 1909 10886 TBMM 90 21 13368 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  126

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Haziran 2003 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/608) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 15 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu İle T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/144) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2003)

 

Tezkere

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/299) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

 

Raporlar

 

1.- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi İle Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/585)  (S. Sayısı:153)  (Dağıtma tarihi: 6.4.2003)  (GÜNDEME)

2.- Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı:154)  (Dağıtma tarihi: 6.4.2003)  (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit’in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy’e ziraat teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

3.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

4.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

11.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde’de atıl haldeki ELSAN A.Ş.’ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

13.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.’ye  ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

14.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan  ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

16.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

17.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

18.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

19.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Cezayir’deki deprem nedeniyle internet hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

20.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Nazım Hikmet’in bir şiirinin ders kitabından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-Efes’te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

22.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat işlemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

23.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

24.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele  ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

25.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

26.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, prim borcu olan BAĞ-KUR’luların sağlık yardımından yararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

27.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, isteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

28.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

29.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen poşet üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, önemli bitki alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Nazım Hikmet’in şiirlerinin ilköğretim kitaplarından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, hakim ve savcıların yer değiştirmelerine ve bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hazine kütüklerine kayıtlı dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğündeki bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’nın Kürkçüler Köyü’ndeki hemzemin geçite ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’nın Kürkçüler Köyü’ndeki doğalgaz tesislerine araç giriş-çıkışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana-Pozantı-Belemedik Köyü Muhtarı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

13.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Eti Alüminyum Tesislerinin Özelleştirme İdaresine devredilip devredilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

14.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Irak krizi sırasındaki buğday ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

15.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, esnaf ve sanatkara yönelik kredi teşvik sistemine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

16.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, TÜPRAŞ’ın, özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

17.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartının çekincelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

18.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Bingöl Depremi sonrası kriz yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

19.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana-Yüreğir’deki Sarıçam deresinin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

20.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana’nın Seyhan İlçesindeki Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

21.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın-Didim İlçesi antik Milet kenti içinde yer alan İlyas Bey Camiinin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

22.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu ve Saruhanlı’daki tarım alanlarının afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

23.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin, zorunlu tasarruf anaparalarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2003)

24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu’nun, Kırklareli İlindeki süne mücadelesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

25.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kilis-Elbeyli’de bir öğretmenin bir toplantıdaki sorusu nedeniyle gözaltına alınması olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

26.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gazetede çıkan atamalarla ilgili habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

27.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, çiftçiler için kullandığı bir ifadeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)

28.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, Çorlu Adliyesinin fiziki ve mali yetersizliklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2003)