BIM deneme 2 22 2003-06-03T10:50:00Z 2003-06-04T06:26:00Z 2003-06-04T06:26:00Z 2 740 4222 TBMM 35 8 5184 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  123

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Haziran 2003 Salı

 

 

Tasarılar

             

1.- Askeri Ceza Kanunu ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/606) (Milli Savunma ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2003)

2.- 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Tam Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/607) (Adalet ve Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2003)

 

Raporlar

1.-Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/517) (S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 3.6.2003) (GÜNDEME)

2.- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt ile Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın; Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri, İzmir Milletvekilleri Yılmaz Kaya ile Erdal Karademir’in, Çiftçilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Devredilen Milli Aydın Bankası T.A.Ş. – Tarişbank’a Olan Zirai Kredi Borç Faizlerinin Silinmesine ve Asıl Borcun Taksitlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/604, 2/3, 2/80, 2/109, 2/111) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 3.6.2003) (GÜNDEME)

       

Sözlü  Soru  Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2003)

2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2003)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sayısal loto sisteminin bakım ve onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2003)

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, akaryakıt istasyonlarına, sınırdan akaryakıt ticaretine ve Petrol Piyasası Kanunu çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, ziraat mühendislerinin istihdamıyla ilgili bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, resmi törenlerdeki protokol düzenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bir idari göreve atanan şahsın soruşturma geçirip geçirmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

5.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kura çektirilmeyen doktorların atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

6.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, SSK ve BAĞ-KUR’un borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ’da turizmi geliştirmeye dönük bazı çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet Teşkilatındaki bazı terfilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey  ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/97) (Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2003)

 

 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) (Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2003)

3.- Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/99) (Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2003)