BIM deneme 2 1 2003-05-29T16:47:00Z 2003-06-04T06:26:00Z 2003-06-04T06:26:00Z 1 152 871 TBMM 7 1 1069 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  122

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Haziran 2003 Pazartesi

 

 

 

Raporlar

 

1.- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/434) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) (GÜNDEME)

2.- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) (GÜNDEME)

3.- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) (GÜNDEME)

4.- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/589) (S. Sayısı: 150) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) (GÜNDEME)