BIM Mguclu 2 51 2002-12-17T12:52:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2 520 2965 TBMM 24 5 3641 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  12

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Aralık 2002 Salı

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerinde polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş’taki otoyol ve bağlantı yolları çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş’ta iş mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş’ta Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Müfettişleri Grup Başkanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, TSE’nin Kahramanmaraş’ta tekstil laboratuvarı kurup kurmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş il merkezinin SSK hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim elemanlarının lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2003 yılı yatırım programına bazı projelerin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş’ta Vakıflar İl Şube Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Birecik Barajı suları altında kalan Halfeti İlçesinin yeni yerleşim merkezine nakledilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara’nın bazı ilçe ve köylerinde görev yapan öğretmenlerin aldıkları raporlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

3.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, TEKEL ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 42 Milletvekilinin, trafik kazalarına karışan belli bir marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve firmanın mahkeme kararlarına müdahale ettiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)