BIM lale 2 166 2003-05-28T08:22:00Z 2003-05-30T07:41:00Z 2003-05-30T07:41:00Z 2 550 3140 TBMM 26 6 3856 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  119

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mayıs 2003 Çarşamba

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, TRT Kurumunun personeline, gelir ve giderleri ile denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kaçak elektrik kullanımına ve bir TEDAŞ yetkilisinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, elektrik kesintilerinin duyurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve çelik üretimi ile ERDEMİR’in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bilim ve araştırma merkezlerinin hazırladıkları raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/412)

2.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, ülkemize deniz yoluyla giriş yapan turistlerden alınan paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/413)

3.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, görev tazminatı alamayan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/417)

4.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/434) 

5.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/436) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan ekonomiyi canlandırıcı tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/448) 

7.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, köy enstitüsü sisteminin üniversitelerde uygulanıp uygulanmayacağına ve öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/451) 

8.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, görevden alınan Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibinin tekrar göreve döndürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/453) 

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, vakıf hastanelerinin vergilendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/455)

10.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, ilköğretim okullarında sigaraya karşı tedbir alınıp alınmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/460)

11.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kaldırım ve asfalt çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/462)