Türkiye Büyük Millet Meclisi lale 2 5 2003-05-28T06:45:00Z 2003-05-30T07:40:00Z 2003-05-30T07:40:00Z 3 1199 6837 TBMM 56 13 8396 9.3821 21

                                                                                                     

 

  Dönem: 22

                                                                                                                                Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                    No:  118

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Mayıs 2003 Salı

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/140) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2003)

 

 

 

Raporlar

 

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/527) (S. Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi: 27.5.2003) (GÜNDEME)

2.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/600) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 27.5.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan’ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

4.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’daki organize sanayi bölgesi ve bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

7.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, SSK ve BAĞ-KUR’luların askerlik borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

8.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

9.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

10.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, kültürel yayın politikalarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

11.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, soruşturma ve kovuşturmaya konu olan ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

12.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars İlindeki suni tohumlama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

13.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

14.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

15.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

16.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Salihli’ye doğalgaz hattının bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

17.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Manisa-Salihli’deki bazı okul inşaatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

18.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in, Yalova-Çınarcık-Çalıca’da yaptırılan kalıcı konutların eksiklerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

2.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in, Ankara-Kars Devlet Yolunun bölünmüş yol projesindeki yerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

3.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in, Sarıkamış’taki turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Tarım İl Müdürlüğündeki tayinlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun terfilerle ilgili toplantılarına yönelik basında çıkan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

6.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’nin Enez İlçesindeki sınır kapısının tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Kemer karayolunun Beldibi-Göynük arası bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Kaleiçi bölgesine yönelik projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Liman kavşağını Kepez’e bağlayacak çevre yolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Konyaaltı’ndaki trafik yoğunluğuna karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ticari araçların ek taşıt vergisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2003)

12.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, İzmir-Kadifekale’de heyelan tehlikesine maruz yerlere yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü’nün çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)